+48 790 793 877, +48 600 851 363 obozy@shocksport.pl

OBÓZ Z KURSEM NA RATOWNIKA WOPR - MAZURY PASYM

Data obozu: 21.08-31.08.2021


Lubisz wodę, dobrze pływasz, chciałbyś połączyć pracę z przyjemnością, przyjedź na obóz i zrób kurs na Młodszego Ratownika WOPR i Ratownika WOPR. Celem takiego kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, koloniach dla dzieci i obozach młodzieżowych oraz w czasie imprez nad wodami,  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
( minimalna ilość uczestników do przeprowadzenia obozu- 15 osób)

Cena: 2790 PLN

ZAKWATEROWANIE

Ośrodek Kalwa w Pasymiu www.kalwa-energopol.pl to kompleks wypoczynkowy o wysokim standardzie, położony bezpośrednio nad jeziorem Kalwa, ok. 25 km. od Olsztyna. Na terenie ośrodka znajdują się następujące obiekty sportowe i rekreacyjne: basen kryty o dł. 25 m i brodzik dla dzieci, sauna, siłownia, kręgielnia, sala bilardowa i tenisa stołowego, hala sportowa, korty tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, przystań wodna ze sprzętem pływającym oraz strzeżone kąpielisko.

Domki BRDA dla 6 osób. W każdym domku znajduje się salon z dwoma miejscami do spania, aneks kuchenny, łazienka i dwie dwuosobowe sypialnie na piętrze,TV.

DODATKOWE INFORMACJE

WYŻYWIENIE

3 posiłki dziennie i deser
–śniadanie (szwedzki bufet)
–obiad z deserem
–kolacja (szwedzki bufet)
Herbata, woda, kompot- dzieci mogą korzystać przez cały dzień w razie potrzeby
-Suchy prowiant na powrót

PROGRAM REKREACYJNO-SPORTOWY

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA  RATOWNIKA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA KURS:

1) Ukończony 16 rok życia,

2) Ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy,

3) Posiadane przez co najmniej 12 miesięcy uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR,

4) Staż godzinowy co najmniej 100 godzin pracy w charakterze ratownika, wpisany do legitymacji członka WOPR,

5) Specjalna karta pływacka

6) Posiadanie co najmniej jednego spośród uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym:

motorowodne, żeglarskie, trenera lub instruktora pływania, lekarza medycyny, pielęgniarka, ratownika med. po studium policealnym, przewodnika turystyki kajakowej, nurkowania swobodnego, instruktora innych sportów dyscyplin wodnych.

PROGRAM KURS NA RATOWNIKA WOPR

a) pływanie:

– poprawne pływanie stylami stosowanymi w ratownictwie (kraul i żabka ratownicza) na dystansie 100m

– pływanie w ubraniu dwuczęściowym na dystansie 100 m (rozebranie się w wodzie głębokiej i wyrzucenie ubrania na dosiężny brzeg)

– pływanie wytrzymałościowe w czasie 45 min

b) skoki ratownicze:

– wykroczny i rozkroczny

– skok startowy, na „bombę”, ślizgowy

– dowolny skok z wysokości 3 m

c) zaliczenie uwalniania się od chwytów i objęć tonącego w wodzie głębokiej (3 losowo wybrane), opanowanie tonącego i ułożenie do holowania

d) wyciąganie i wynoszenie ratowanego z wody:

– sposobem „strażackim”, na biodrach

– po drabince

– na dosiężny wysoki brzeg (indywidualnie i zespołowo)

– wyciąganie ratowanego do łodzi (indywidualnie i zespołowo)

– układanie ratowanego na ziemi ze sposobu „strażackiego” i biodrowego

e) holowanie zmęczonego na dystansie 100 m (indywidualnie i zespołowo)

f) holowanie ratowanego w płytkiej wodzie

g) akcja ratownicza:

– indywidualna ze sprzętem (koło ratunkowe z linką i bez linki, pas „węgorz”, bojka SP)

– zespołowa akcja ratownicza (liny, szelki)

h) poprawne posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym (3 rzuty do celu odległego o 15 m w czasie 1:40 min)

i) wiosłowanie i manewrowanie łodzią wiosłową przy pomocy jednego i dwóch wioseł; umiejętność wiosłowania jednym wiosłem: pagaj, piórkowanie i na pych; przepłynięcie łodzią wiosłową w czasie poniżej 3:00 min wg regulaminu zawodów ILS

j) poprawne prowadzenie zabiegów RKO na fantomie do reanimacji (indywidualnie i zespołowo)

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA KURS:

1) Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia;

2) Uczestnik ma być członkiem WOPR;

3) Uczestnik ma złożyć:

a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny)

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny)

4) Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

1) Wiadomości ogólne i profilaktyka:

a) Cel, zadania i rola WOPR

b) System szkolenia, program kursu i uprawnienia MR WOPR

c) Przyczyny utonięć, działania profilaktyczne i bezpieczeństwo własne ratownika

2) Organizacja pracy ratowników WOPR

a) Wybrane przepisy i akty prawne

b) Podstawowe obowiązki ratownika WOPR na pływalniach, parkach wodnych i kąpieliskach

c) Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji pracy i kąpieliska

3) Pierwsza pomoc:

a) Działania BLS i WBLS

b) Pozycja bezpieczna (boczna)

c) Postępowanie w zdarzeniach: skaleczenia, krwotoki, urazy narządu ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenie

d) Badanie miejscowe

4) Pływanie i techniki ratownictwa wodnego:

a) Pływanie stylowe i sposoby pływania stosowane w ratownictwie wodnym

b) Samoratownictwo

c) Skoki ratunkowe oraz inne sposoby bezpiecznego wejścia do wody

d) Podstawy nurkowania

e) Podstawy holowania

f) Ewakuacja na lądzie (chwyt Rauteka, deska)

g) Posługiwanie się sprzętem ratowniczym (pas, boja sp, żerdź, rzutka rękawowa, koło, lina)

h) Symulowane akcje ratownicze z wykorzystaniem podręcznego sprzętu ratowniczego

i) Podstawowe prace bosmańskie

UMIEJĘTNOŚCI MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

I. UMIEJĘTNOŚCI PŁYWACKIE:

1) przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym i 50 m żabką ratunkową

2) przepłynięcie dystansu 200 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 5’

3) zaprezentowanie pływackich umiejętności wg zadanego schematu:

A. bezpieczne wejście do wody

B. unoszenie się na wodzie przez 1’

C. utrzymanie się na pow. wody przez 1’ używając rąk i nóg

D. utrzymanie się na pow. wody przez 1’ używając tylko rąk

E. utrzymanie się na pow. wody przez 1’ używając tylko nóg.

II. UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZE:

1) Zademonstrowanie 3 sposobów bezpiecznego wejścia do wody;

2) Symulowana akcja ratownicza na dystansie 30m:

A. przepłynięcie 15 m w stronę tonącego

B. w trakcie płynięcia po 7 m zanurkowanie na głębokość do 2m

C. podjęcie z dna i wydobycie na powierzchnię wody 1 krążka i ponowne pozostawienie go na dnie

D. dopłynięcie do tonącego

E. holowanie tonącego na dystansie 15m

3) Zademonstrowanie podstawowych działań pierwszej pomocy w zdarzeniach: skaleczenia, krwotoki, urazy narządu ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenie;

4) Zademonstrowanie dwóch chwytów i dwóch sposobów ewakuacji na lądzie;

5) Działania BLS wg poniższego schematu:

a) ocena bezpieczeństwa własnego i zagrożonego (ocena potencjalnego zagrożenia dla ratownika i poszkodowanego);

b) ocena przytomności (potrząśnięcie, zawołanie);

c) zabezpieczenie pomocy (wołanie o pomoc);

d) udrożnienie dróg oddechowych (odgięcie głowy do tyłu z uniesieniem żuchwy);

e) ocena oddechu (wzrokiem, słuchem, czuciem w czasie 10’’ przy utrzymaniu drożności dróg oddechowych);

f) wezwanie pomocy (sposoby wezwania pomocy);

g) uciski klatki piersiowej (praktyczne zademonstrowanie skutecznych ucisków klatki piersiowej (siła i częstotliwość));

h) oddechy ratownicze (praktyczne zademonstrowanie skutecznych oddechów ratowniczych (objętość i częstotliwość));

i) stosunek uciśnięć do liczby oddechów (właściwy stosunek uciśnięć klatki piersiowej do liczby oddechów);

j) kolejność postępowania (właściwa kolejność postępowania).

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ

Wyżej wymienione, wypełnione dokumenty, czepek kąpielowy, okulary do pływania, ABC nurkowania, 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)

CENA OBEJMUJE

Cena:  2790 PLN
Zakwaterowanie w ośrodku Kalwa
Wyżywienie 3 posiłków dziennie + deser
Program rekreacyjny, kulturalny i turystyczny
Opieka medyczna
Ubezpieczenie NNW-PZU
Transport : Warszawa-Kalwa-Warszawa autokar
Kadra : wykwalifikowani trenerzy, nauczyciele, instruktorzy
Sprzęt sportowy : zapewnia organizator
Pamiątkowa koszulka ,dyplom i upominek
W cenie:   roczna opłata członkowska do WOPR

DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA

DOKUMENTY, GŁÓWNE WYMAGANIA
Zgłoszenie uczestnictwa-umowa z wyborem pakietu, karta kwalifikacyjna uczestnika na obóz ze rodziców (wzory do pobrania na stronie).

ZALICZKA 500zł

Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki
WARSZAWIANKA WODNY PARK
BANK BZ WBK NR: 50 1500 1272 1212 7004 0454 0000

SPOTKANIA INFORMACYJNE ODBĘDĄ SIĘ NA PŁYWALNI WARSZAWIANKA WODNY PARK

Kontakt z SHOCKSPORT

ul. Kroczewska 51
03-287 Warszawa

Telefon: 48 790 793 877  lub 48 600 851 363

e-mail: obozy@shocksport.pl

NIP 6271938678
REGON 016408438

 

Formularz kontaktowy